Organisatorisk opbygning

Margrethe Hjemmet Organisationsstruktur

Bestyrelse

Koordinationsgruppe
Formand: Leder Næstformand: TR
SI-plejen, SI-øvrige, aften/nat-repr.,
Køkken-repr.


Arbejdsmiljøudvalg                          Leder
SI-plejen, SI-øvrige, TR, SI-leder           MUS

Personalemøde: Hver 3. måned

Plejemøde: Hver uge


 

Margrethe Hjemmets Bestyrelse

Formand: Ekspeditionssekretær
Kirsten Bjerager

Næstformand: Tidligere formand for Dansk Sygeplejeråd i Roskilde
Sinne Kamstrup

Bestyrelsesmedlemmer:

Gert Hovald

Advokat Niels Dybsø Hansen,

Nina Saxe


Personalerepræsentant:
SSA Agi Zachariasen

Administration:
Advokat Kirsten Kristensen

Forstander: Sygeplejerske Carina Meyer