Tilsyn

Margrethe Hjemmet er underlagt gældende lovgivning for plejehjem.magrundv3

Vi lever således op til lovkravene.  
Der er dog områder, hvor vi vælger at tolke loven som et minimumskrav,
og gør os umage for, at gøre pleje, omsorg og øvrige forhold endnu bedre end vi skal.
 
Tilsyn 

Embedslæge 2016 

Roskilde kommune uanmeldt 2017

Fødevarestyrelsen                           
Arbejdstilsynet