Foreningen

Foreningen til Fremskaffelse af Boliger til Ældre og Enlige er stiftet i 1954 af en række faglige organisationer og private virksomheder. Foreningens formål er at opføre og drive boliger for ældre og enlige.

Foreningen har etableret en lang række kollektivhuse over hele landet, og driver i dag flere af disse. De enkelte afdelinger består typisk af en boligafdeling med ældreegnede boliger samt en plejeafdeling.

For mere information: