Organisatorisk opbygning

Margrethe Hjemmet Organisationsstruktur

 

Den selvejende Institution Margrethe Hjemmets bestyrelse:

Kirsten Bjerager,
Bestyrelsesformand
E-mail:
E-mail:

Niels Dybsø Hansen,
E-mail:

Agi Zachariasen,
E-mail:


Sinne Kamstrup,  
Næstformand
E-mail:

Klaus Graversen,
E-mail:

Dan Rasmus Pedersen,
E-mail:

Nina Saxe,
E-mail:


Koordinationsgruppe
Formand: Leder Næstformand: TR
SI-plejen, SI-øvrige, aften/nat-repr.,
Køkken-repr.


Arbejdsmiljøudvalg                          Leder
SI-plejen, SI-øvrige, TR, SI-leder           MUS

Personalemøde: Hver 3. måned

Plejemøde: Hver uge


 

Personalerepræsentant:
SSA Agi Zachariasen

Administration:
Advokat Kirsten Kristensen

Forstander:
Sygeplejerske Carina Meyer